123   
 
   
123567
234

Postup při prodeji nemovitosti...

Pro nabízející jsou mé realitní služby ZDARMA nebo dle dohody!

Kontaktovat mě můžete vyplněním stručného formuláře, zde jsou další kontakty

• dle dohody návštěva realitního makléře a prohlídka nemovitosti (bytu), včetně informací ohledně prodeje
• podpis zprostředkovatelské smlouvy (s uvedením ceny nemovitosti, doba platnosti smlouvy a dalšími ujednáními)
• příprava podkladů pro prodej nemovitosti (nabývací titul, výpis z katastru nemovitostí atd.) – seznam dokladů zde
• příprava prezentace nabídky (fotodokumentace nemovitosti, plánky, rozměry atd.)
• inzerce nemovitosti
    - na několika desítkách realitních serveru včetně cizojazyčných
    - v celostátním, regionálním i realitním tisku
    - umístění reklamního banneru na nemovitost, atd.
• kontakt a prohlídky se zájemci
• informace nabízejícího o jednáních se zájemci, jejich nabídkách, připomínkách apod.
• rezervační smlouva s vážným zájemcem a složení rezervační zálohy
• návrh kupní smlouvy (popř. budoucí kupní smlouvy) právníkem a předložení smluvním stranám + právní
    konzultace během celého převodu
• komunikace s úvěrovou bankou a mezi smluvními stranami (při koupi na úvěr)
• zástava nemovitosti ve prospěch banky (při koupi na úvěr)
• smlouva o úschově peněz (advokátní, notářská), bankovní akreditiv apod., tj. zajištění bezpečného převodu peněz
    po dobu převodu nemovitosti katastrálním úřadem    
• podpisy kupní smlouvy a jejich ověření
• návrh na vklad do katastru nemovitostí
• předání bytu (předávací protokol)
• převody elektřiny, plynu atd. na nového majitele
• zajištění znaleckého posudku k dani z nabytí nemovitých věcí soudním znalcem (je-li třeba)
• příprava daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí